BOPHELO BO BOTLE KE ENG?

DI VIDIO TSE NCHA

Thlokomediso e ekeditsweng hae
Thlokomediso e ekeditsweng mosebetsing
Ho Hlwekisa le ho Sebedisa Sanithaeza
Ho tswa le ho kgutlela lapeng
Tsela ya ho Sebedisa Diatlana
Tsela ya ho Apara Sesireletsa Sefahleho
Ke ka Baka le fe Boitshireletso bo Leng Bohlokwa?
Hlapa Matsoho
Jala ho Bososela
Ho Jaleha ha Baktheria le Kokwana-hloko
Tsela ya ho Thibela ho Jaleha ha Mafu ka ho Itlosa ho Batho
Tsela ya ho Dula o Phetse Hantle le Ba Bang

TEMOSO

Tsela ya ho Dula o Phetse Hantle le Ba Bang, Temoso ya 1
Tsela ya ho Dula o Phetse Hantle le Ba Bang, Temoso ya 2
Tsela ya ho Dula o Phetse Hantle le Ba Bang, Temoso ya 3
Tsela ya ho Dula o Phetse Hantle le Ba Bang, Temoso ya 4
Tsela ya ho Dula o Phetse Hantle le Ba Bang, Temoso ya 5
Tsela ya ho Dula o Phetse Hantle le Ba Bang, Temoso ya 6
Tsela ya ho Dula o Phetse Hantle le Ba Bang, Temoso ya 7
Tsela ya ho Dula o Phetse Hantle le Ba Bang, Temoso ya 8
Tsela ya ho Dula o Phetse Hantle le Ba Bang, Temoso ya 9