METHEO YA TLHOPHISO

THUTO YA INTHANETE

Ho thuto ena o tla ithuta:

  • O ka qoba ditshitiso le ho sebetsa ho feta tekano jwang le ho netefatsa katleho ya hao ho ketsahalo efe kapa efe.
  • Mohato wa pele oo o lokelang ho o nka ho hlophisa eng kapa eng, ebang ke mosebetsi wa hao kapa khampani yohle.
  • Hore na Organizing Board ke eng le hore na o e bopa jwang ho etsa hore ketsahalo ya hao, morero kapa sehlopha se hlahise ditholwana.

Thuto ka Kakaretso

Mang kapa mang wa hlokomela hore haeba dintho di ne di hlophisitswe hantle batho ba ka be ba le betere. Kaofela ha rona re bile le boiphihlelo ka tsamaiso theipi e kgubedi ya mmuso, mekgatlo e ikemetseng ya mmuso kapa dikgwebo tse sa tsotelleng. Bothata ba mokgatlo e futsanehileng bo tebile mme bo bitsa ditrilione tse dikete ditshila, ka lebaka la ho se sebetse hantle le tlhahiso e theohileng.

Boemong ba motho ka mong, tlhophiso ke senotlolo - mme kgafetsa se siwa - katlehong ya motho. Hape ke tlhoko ya lelapa le atlehileng. Ho fihlella dipheo tsa motho, ho tshwarehang ho sa tsotelehe hore na di nyane kapa di kgolo hakae, ho hloka tsebo ya mokgatlo. O sebedisa nako ya hao ka nepo le ka tlhahiso jwang, diketsahalo tsa hao le disebediswa tsa hao? O ka fokotsa ditshitiso jwang? Hona o hokahanya matla a hao jwang ho fihlela merero - ya hao?

L. Ron Hubbard o ile a hlokomela hore motho o ne a haellwa ke kutlwisiso ya ho hlophisa mesebetsi ya hae jwalo ka sebopeho sa hae sa nnete sa moya. Mme karolo e kgolo ya dipatlisiso tsa hae e ne e nehetswe ho hlakisa thuto ya mokgatlo, mosebetsi oo a o phethileng ka botlalo.

Thuto ena e na le melao-motheo e meng ya mantlha ya mahlale a theknoloji ao a a qapileng, empa metheo ena, ka bo yona, e lekane ho matlafatsa tshebetso ya mang kapa mang ho sa tsotellehe hore na ke ya sehlopha kapa motho. Moferefere le pherekano hase maemo a tlhaho a - bophelo

Di ba teng feela ha melao ya tlhaho e sa utlwisiswe le ho latelwa. Mona ke e meng ya melao ya tlhaho ya mokgatlo le tlhophiso.

 

Dintlha tsa thuto

Tsela e bonolo ya ho Ithuta

Thuto ena e behilwe ka mokgwa wa Kgato ka nngwe, la tatelano ya ho bala mesebetsi le dipotso ho hlahloba kwitlisiso ya hao.

Pele o qala, ipopele tsela ya ho kena ya hao ho webesaete ya Scientology. Ha o se o kene, lenaneo le inthaneteng le tla ho tataisa ho ya ka Kgato ka nngwe ya thuto ho fihlela pheletsong ka disebediswa tse fanweng ho tswa ho webesaete ya Scientology.

Bolelele ba thuto

Dihora tse 4 (nne) ho isa ho tse 6 (tsheletseng). O ka nna wa etsa thuto ena ka ho ya ha lebelo la hao Ka mantswe a mang. ha o a behelwa nako Thuto ena ke tshebeletso ya rona e tliswang ho wena ntle le tefello.

Disebediswa

Bukana: Metheo ya Tlhophiso
buka-kaelong ya Scientology

Disebediswa tsa thuto ya hao di kenyeletsa le thuto ya inthaneteng Ka mantswe a mang, ha o se o kene, o ka bala disebediswa inthaneteng hare ho lenaneo la thuto ha o etsa Kgato ka nngwe Re ho kgothalletsa ho kopolla ntle le tefelo kapa ho ithekela bukana, ho lekola le ho supisa ha o sa kena ho lenaneo la thuto.

Tlhokomelo

Ha ho etsahala ka nako e fe o ka hloka thuso ka thuto le mosebetsi wa hao, o se ke wa tsila-tsila ho ikopanya le motsamaise wa thuto eo o ka mo fumanang ka “o hloka thuso?” konopo ya thuto ya inthaneteng Motsamaise wa thuto ya inthaneteng o tla ho thusa le ho et sa hore o utlwisisa le ho finyella boholo le molemo wa disebediswa tsa thuto. Sephetho ke hore o tseba ka botlalo ho sebedisa tsebo e ka Hare moo.

Phethelo ya thuto

Ha o se o phethile Thuto ya Metheo ya Tlhophiso O tla fumana setefikeiti ka emeile.

 

Dipale tsa Tswelopele

“Ke fumane tsebo e kgolwanyane ka taba ya tlhophiso, e neng e fokola haholo nakong e fetileng. Hona jwale ke kgodisehile ka taba ena mme neng kapa neng ha ke ya ketsahalong efe kapa efe, ke itlhophisa le mafapha a mashome a mabedi a motso o le mong a tswang bukaneng ena, mme ke qala ho phethela mosebetsi hantle.

“Ke sebedisa sena bophelong ba ka ka seqo, bophelong ba lelapa hape le mokgatlong wa ka o hlophisitsweng moo ke sebetsang teng mme ke fumana ditholwana tse ntle. Ke fetotse boto ya mokgatlo wa ka, mme bohle ba ananetse mohato ona.

“Ha re ntse re totobatsa mesebetsi le mesebetsi e lokelang ho phethwa ke mesebetsi yohle ya lefapha le basebetsi-mmoho le bona, ho beha leihlo mosebetsi ho hlakile ebile ho sebetsa hantle.

“Ke tshepa ho itlhabolla ho sebedisa tsebo ena karolong e ngwe le e ngwe ya bophelo ba ka, le ho ruta ba bang. Ke leboha tshebedisano mmoho le tshehetso ya lona.”

E.M.


“Ke monyetla o matla haholo wa ho ithuta hore nka ntlafatsa bophelo ba ka jwang, ka ho sebedisa mekgwa ena ya Metheo ya Tlhophiso.

“E ne e le thuto e ntle haholo — e nthutile ho itlhophisa hantle hore ke tsebe ho hlahisa, mme ka hlokomela hore na ke lahlehetswe hakae mabapi le ho hlophiseha dikarolong tsohle tsa bophelo ba ka.

“Ho sibolla sena sohle e bile boiphihlelo bo felletseng mme ka tsebo ena nka thusa ba bang ho tseba ka thuto ena mme ka hona ba ithusa ho hola le ho ntlafatsa maphelo a bona e le batho le jwalo ka baetapele. Empa pele, motho o tlameha ho itlhophisa ho ba mohlala ho ba bang kaofela.

“Lefatshe la ka le fetohile dikgato tse 180 ka thuto ena — ke mokgwa wa ho hlophisa dikarolong tsohle tsa bophelo ba ka. Kea leboha ka thuto ena, ha ke qala ho phela bophelo ka pono e ntjha.”

H.P.