DITHUTO TSA SCIENTOLOGY TSA INTHANETE 
HO TSWA BUKENG YA SCIENTOLOGY

Ho sa tsotelehe mathata ao o ka bang le ona ka bophelo, Scientology e fana - ka dikarabo.

E fana ka mahlale a theknoloji le mehato eo o ka e sebedisang ho sebetsana le mathata le ho ntlafatsa bophelo ba hao le bophelo ba ba opotileng.

Dithuto tsa Inthanete tsa Scientology di ipapisitse le melao-motheo e tswang Bukeng ya Scientology. Ka ho ithuta dithuto tsena o ka ithuta:

Ingodise mo Thuto ya Scientology Inthaneteng le ho fumana disebediswa tsa ho hlola mathata afe kapa afe a bophelo mme o fumane bophelo ba ho kgotsofatsa le bo thabileng. Ho sa tsotelehe boemo, ho Scientology, ho hong hoka etshwa ka hona.