HO TSWA LE HO KGUTLELA LAPENG

Jala ho Bososela
Tsela ya ho Dula o Phetse Hantle le Ba Bang
Tsela ya ho Thibela ho Jaleha ha Mafu ka ho Itlosa ho Batho
Ho Jaleha ha Baktheria le Kokwana-hloko
Ke ka Baka le fe Boitshireletso bo Leng Bohlokwa?
Thlokomediso e ekeditsweng hae
Thlokomediso e ekeditsweng mosebetsing
Tsela ya ho Apara Sesireletsa Sefahleho
Tsela ya ho Sebedisa Diatlana
Bophelo Bo Botle Ke Eng?
Ho Hlwekisa le ho Sebedisa Sanithaeza
Hlapa Matsoho

TEMOSO

Tsela ya ho Dula o Phetse Hantle le Ba Bang, Temoso ya 1
Tsela ya ho Dula o Phetse Hantle le Ba Bang, Temoso ya 2
Tsela ya ho Dula o Phetse Hantle le Ba Bang, Temoso ya 3
Tsela ya ho Dula o Phetse Hantle le Ba Bang, Temoso ya 4
Tsela ya ho Dula o Phetse Hantle le Ba Bang, Temoso ya 5
Tsela ya ho Dula o Phetse Hantle le Ba Bang, Temoso ya 6
Tsela ya ho Dula o Phetse Hantle le Ba Bang, Temoso ya 7
Tsela ya ho Dula o Phetse Hantle le Ba Bang, Temoso ya 8
Tsela ya ho Dula o Phetse Hantle le Ba Bang, Temoso ya 9