KAROHANO KA SEBAKA

Tsela e sebetsang ya ho thibela ho jaleha ha mafu le tshwaetso, ke ho sebedisa karohano ka sebaka ka boomo, ho eketsa sebaka mahareng a batho ba babedi kapa batho ba sehlopha.

Dikokwana-hloko di ka jaleha ka ho kgohlola le ho ithimula. Ho itshireletsa le ho sireletsa ba bang, ka kopo boloka karohano ya sebaka mahareng a hao le ba ho potapotileng.

KAMANO

Ka baka la bophelo le tshireletso ya bohle, ka kopo tlohelang ho amana le ba bang ka nako ena, jwaleka:

Ho hakana
HO HAKANA
Ho akana
HO AKANA
Ho thetsana ka difeisi
HO THETSANA KA DIFEISI
Ho thetsana ka diatla
HO THETSANA KA DIATLA
Ho dumedisana
HO DUMEDISANA