TSELA YA HLAPA MATSOHO

Ho hlatswa matsoho ke enngwe ya dintho tse bohlokwa tsa tsela ya ho thibela ho jaleha ha dikokwana-hloko.

Latela dikgato tsena ka nako tsohle ha o hlatswa matsoho a hao:

Etsa matsoho a hao metsi ka metsi a hlwekileng, a tjhesang a elang.
Etsa lekweba ka sesepa matsohong a hao.
Hohla matsoho a hao ka morao mahareng a menwana le ka tlase ho manala ho isa nakong e ka bang metsotswana e mashome a mabedi.
Tsokotsa matsoho hantle tlasa metsi a elang a hlwekileng.
Omisa matsoho a hao ka thaole e hlwekileng kapa o a omise ka moya.
Sebedisa thaole ha o kwala pompo.

(Kopolla mme o hatise matshwao ao ho a sebidisa hae kapa mosebetsi e ya hlokahala)

SANITHAEZA YA MATSOHO

Sanithaeza ya matsoho ha e kenele ho hlatswa ha matsoho.

Sanethaeza e sebediswa ho kopanela le tsa ho hlatswa matsoho tse ding, kapa moo ho senang metsi teng le sesepa, moo o ke keng wa di fumana ka bo haufi.

Ka kopo sebedisa sanithaeza mahareng a ho hlatswa matsoho hore a hlweke mme le ho a boloka ho baleha kokwana-hloko.

(Kopolla mme o hatise matshwao ao ho a sebidisa hae kapa mosebetsi e ya hlokahala)