Tsela ya ho Dula o Phetse Hantle le Ba Bang
Kopolla Dibalwang Tsa Setjhaba

Disebediswa kaofela leqepheng lena di ya kopolleha hore o arolelane le ba bang le ho ba imeilela.

VIDEO

Tsela ya ho Dula o Phetse Hantle le Ba Bang

Kopolla MP4

Tsela ya ho Thibela ho Jaleha ha Mafu ka ho Itlosa ho Batho

Kopolla MP4

Ho Jaleha ha Baktheria le Kokwana-hloko

Kopolla MP4

HO KOPOLLA DITSHWANTSHO


DIVIDIO DI SA LE TENG